Fatal infective endocarditis caused by Aerococcus sanguinicola: a case report and literature review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fatal infective endocarditis caused by Aerococcus sanguinicola: a case report and literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry