Fault injection and fault handling: an MPSoC demonstrator using IEEE P1687

Kim Petersen, Dimitar Nikolov, Urban Ingelsson, Gunnar Carlsson, Farrokh Ghani Zadegan, Erik Larsson

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceedingPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fault injection and fault handling: an MPSoC demonstrator using IEEE P1687”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap