Fda-stained fungal mycelium and respiration rate in reinoculated sterilized soil

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Abstract is not available
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)403-404
TidskriftSoil Biology & Biochemistry
Volym20
Nummer3
StatusPublished - 1988

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Fda-stained fungal mycelium and respiration rate in reinoculated sterilized soil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här