Fda-stained fungal mycelium and respiration rate in reinoculated sterilized soil

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fda-stained fungal mycelium and respiration rate in reinoculated sterilized soil”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi