Fears of compassion and happiness in relation to alexithymia, mindfulness, and self-criticism

P. Gilbert, K. McEwan, L. Gibbons, S. Chotai, Joana Duarte, M. Matos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fears of compassion and happiness in relation to alexithymia, mindfulness, and self-criticism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap