Feeling the void: Covid-19 creativity and football without football

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

17 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Katarzyna Herds bidrag synar hur fotbollssupportrar reagerat på avsaknaden av fysiska fotbollsmatcher under det gångna året. Hennes
artikel behandlar hur man upprätthåller engagemang för sitt lag genom crowdfunding-kampanjer och virtuella bortamatchbussar, och ställer sig frågan hur man konsumerar fotboll när man inte kan gå på fotboll.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)28-37
Antal sidor9
TidskriftPOPULÄR –Nordic Journal for Popular Culture Research
Volym1
Utgåva2
StatusPublished - 2021 jul 17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Etnologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Feeling the void: Covid-19 creativity and football without football”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här