Feeling the void: Covid-19 creativity and football without football

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Feeling the void: Covid-19 creativity and football without football”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora