Fem år av tillgänglighet, närhet och synlighet: LUB:s forskarstöd 2012-2017

Hanna Voog, Britta Smångs

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

337 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

För fem år sedan publicerades ”Tillgänglighet, närhet och synlighet”, en slutrapport för ett projekt som syftade till att inventera forskares behov av forskarstöd vid LU. I år, 2017, valde arbetsgruppen för Forskning och Forskningsprocesser inom LUB, att göra om en av delarna i projektet nämligen den enkätundersökningen som gick ut till de olika delarna av biblioteksorganisationen och som låg till grund för den ”nulägesanalys” som gjordes 2012. Förhoppningen är att kunna göra ett nytt nedslag och beskriva vilket forskarstöd som erbjuds inom Lunds universitetsbibliotek i nätverk (LUB) idag. Men också se hur de tankar som kom upp i relation till projektet har införlivats i det dagliga arbetet med forskarstöd inom LUB fem år senare.
Originalspråksvenska
Antal sidor39
UtgivningsortLund
StatusPublished - 2017 dec. 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fria nyckelord

  • forskarstöd

Citera det här