Femoral strength and strains in sideways fall: Validation of finite element models against bilateral strain measurements

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat