Ferdinand Tönnies: Ursociologi

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskningPeer review

Sammanfattning

Ferdinand Tönnies sociologi är en ursociologi – för att inte säga själva ursociologin. Hans sociologi börjar och slutar med begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft, ungefär gemenskap och samhälle. Det är begrepp som allt sedan den tidiga sociologin varit grundläggande för disciplinens utveckling. Det är också begrepp som är djupt rotade i erfarenheten av att vara en modern människa, erfarenheten av att leva som individualiserad människa i ett permanent föränderligt samhälle där existensen av naturliga gemenskaper alltid är ifrågasatt. Kapitlet går igenom Tönnies ursociologi och hans försök att etablera sociologin som vetenskap. Kapitlet går detaljerat igenom begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft. Kapitlet tar också upp andra studier av Tönnies samt hur hans grundläggande begrepp och idéer kan relateras till analyser av vår egen tid.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationSociologins klassiker
Undertitel på värdpublikationUpptäckter och återupptäckter
RedaktörerLisa Eklund, Bo Isenberg
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Kapitel5
Sidor101–117
ISBN (tryckt)978-91-44-14106-0
StatusPublished - 2022 jan. 17

Bibliografisk information

Texten utgör kapitel 5 i Klassisk sociologi – Upptäckter och återupptäckter (redaktörer Bo Isenberg och Lisa Eklund). Boken presenteras som följer: Människan gör samhället – formar, utvecklar, bevarar. Men samhället gör också människan – människan formas och utvecklas i och genom samhället. Detta är den klassiska sociologins stora insikt. Sociologins klassiker – Upptäckter och återupptäckter presenterar 22 sociologiska tänkare som med stor spännvidd varierar denna grundläggande sociologiska insikt som i dag äger större giltighet än någonsin.
Sociologins klassiker presenterar grundfrågor och centrala begrepp hos klassiker från Auguste Comte till Alva och Gunnar Myrdal. Unika särdrag behandlas liksom likheter med andra klassiker. Boken betonar den klassiska sociologins aktualitet för analysen av vårt eget samhälle.
Ett syfte med antologin är att vidga förståelsen av klassisk sociologi och inkludera dem som tidigt skrev viktiga sociologiska verk men som fått bara begränsad uppmärksamhet. I många av bokens kapitel presenteras sociologiska tänkare för första gången på svenska.
Sociologins klassiker vänder sig till studenter i sociologi och annan samhälls- och beteendevetenskap på grundnivå. Boken kan med fördel utgöra grunden för hur hela kurser organiseras. Den är också lämplig för studenter och forskare som söker introduktioner till enskilda sociologiska tänkare.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Sociologi

Nyckelord

 • Sociologi
 • Klassisk sociologi
 • Sociologisk teori
 • Ferdinand Tönnies
 • Gemeinschaft
 • Gesellschaft
 • Att upptäcka och återupptäcka klassisk sociologi

  Eklund, L. & Isenberg, B., 2022 jan. 17, Sociologins klassiker: Upptäckter och återupptäckter. Eklund, L. & Isenberg, B. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 19–34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

 • Über sociale Differenzierung. Sociologische und psychologische Untersuchungen (1890)

  Bidragets översatta titel : Om social differentiering. Sociologiska och psykologiska undersökningar (1890): Über sociale Differenzierung ist Georg Simmels erstes hauptsächlich der Soziologie gewidmetes Werk. Das Buch stellt Simmels Grundlegung der neuen Wissenschaft dar, ihrer Themen, Möglichkeiten, Grenzen, allgemeinen Begriffe und Annahmen. Soziale Differenzierung, Wechselwirkung, Individualisierung, Gruppe, Vergesellschaftung und Bewegung sind entscheidende, variable Begriffe dieses zwischen Grundlegung und Spekulation, Präzision und Abstraktion, Detail und Gesamtheit, Differenzierung und Synthese schwankende Textes, der sowohl Miniatur als auch Präliminarium von Simmels gesamtem Œuvre ist. Das Werk führt auch Themen ein, die wiederkehren, variiert und kombiniert werden sollten: Objektivierung und objektive Kultur, Geld, Konkurrenz, Arbeitsteilung, Großstadt, Mode, der Dritte, die Massen und der Einzelne. Als frühe Veröffentlichung bildet es Simmels soziologisches und philosophisches Temperament ab: Simmel als virtuoser, pointierter Symptomatologe der modernen Kultur.Isenberg, B., 2021 okt. 20, Simmel-Handbuch.: Leben – Werk – Wirkung. Bohr, J., Hartung, G., Koenig, H. & Steinbach, T-F. (red.). Berlin: Verlag J.B. Metzler, s. 157–166

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

 • A modern calamity – Robert Musil on stupidity

  Bidragets översatta titel : En modern kalamitet – Robert Musil om dumhetenIsenberg, B., 2018 feb. 2, I: Journal of Classical Sociology. 18, 1, s. 55–75 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Citera det här