Fermented probiotic beverage based on quinoa: Functionality, hygiene, and health effects

Pamela Rosario Canaviri Paz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

409 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fermented probiotic beverage based on quinoa: Functionality, hygiene, and health effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Food Science

Immunology and Microbiology