Fermented probiotic beverage based on quinoa: Functionality, hygiene, and health effects

Pamela Rosario Canaviri Paz

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

409 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat