Fertilization effects on biomass production, nutrient leaching and budgets in four stand development stages of short rotation forest poplar

Petros Georgiadis, Anders Taeroe, Inge Stupak, Sebastian Kepfer-Rojas, Wenxin Zhang, Rodrigo Bastos, Karsten Raulund-Rasmussen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)18
Antal sidor26
TidskriftForest Ecology and Management
Volym397
DOI
StatusPublished - 2017 aug.
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Skogsvetenskap
  • Miljövetenskap

Citera det här