FeII Hexa N-Heterocyclic Carbene Complex with a 528 ps Metal-To-Ligand Charge-Transfer Excited-State Lifetime

Pavel Chábera, Kasper S. Kjaer, Om Prakash, Alireza Honarfar, Yizhu Liu, Lisa A. Fredin, Tobias C.B. Harlang, Sven Lidin, Jens Uhlig, Villy Sundström, Reiner Lomoth, Petter Persson, Kenneth Wärnmark

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

73 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fe<sup>II</sup> Hexa N-Heterocyclic Carbene Complex with a 528 ps Metal-To-Ligand Charge-Transfer Excited-State Lifetime”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar