Fetal brain sparing is strongly related to the degree of increased placental vascular impedance.

Riffat Cheema, Mariusz Dubiel, Saemundur Gudmundsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)318-322
TidskriftJournal of Perinatal Medicine
Volym34
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här