Fetal Echocardiographic Dimension Indices: Important Predictors of Postnatal Coarctation

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fetal Echocardiographic Dimension Indices: Important Predictors of Postnatal Coarctation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap