Fetal growth restriction followed by very preterm birth is associated with smaller kidneys but preserved kidney function in adolescence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fetal growth restriction followed by very preterm birth is associated with smaller kidneys but preserved kidney function in adolescence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry