Fetal growth restriction followed by very preterm birth is associated with smaller kidneys but preserved kidney function in adolescence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat