Fetal pulmonary and cerebral artery Doppler velocumetry in normal and high risk pregnancy.

Andrzej Breborowicz, Mariusz Dubiel, Marek Pietryga, Grzegorz H Breborowicz, Saemundur Gudmundsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Studies on fetal lung/brain circulation by means of power Doppler technique have suggested a marked reduction in lung perfusion in high-risk pregnancies as a sign of circulation redistribution. The ratio between lung/brain perfusion might therefore give a new method to predict fetal circulation centralization.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)26-30
TidskriftGinekologia Polska
Volym85
Utgåva1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Fetal pulmonary and cerebral artery Doppler velocumetry in normal and high risk pregnancy.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här