Fetmakirurgi bör kunna erbjudas före 18 vid allvarlig fetma

Annika Janson, Kajsa Järvholm, Eva Gronowitz, Jenny Önnerfält, Kerstin Ekbom, My Engström, Amira Elimam, Anders Thorell, Lovisa Sjögren, Jovanna Dahlgren, Torsten Olbers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråksvenska
TidskriftLäkartidningen
Volym116
Utgåva3
StatusPublished - 2019 jan 15
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Pediatrik

Citera det här