Few-body precursor of the higgs mode in a fermi gas

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Few-body precursor of the higgs mode in a fermi gas”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi