Few-cycle lightwave-driven currents in a semiconductor at high repetition rate

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Sökresultat