Fibrinogen--kritisk faktor vid massiv blödning. Retrospektiv studie av omhändertagandet vid trauma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
245 Nedladdningar (Pure)
Bidragets översatta titel Fibrinogen--critical factor in massive bleeding. A retrospective study of management in trauma
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2219-2223
Antal sidor5
TidskriftLäkartidningen
Volym108
Utgåva44
StatusPublished - 2011 dec. 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Citera det här