Fibrinogen--kritisk faktor vid massiv blödning. Retrospektiv studie av omhändertagandet vid trauma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)
245 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat