Fibrocytes are associated with vascular and parenchymal remodelling in patients with obliterative bronchiolitis.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

187 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fibrocytes are associated with vascular and parenchymal remodelling in patients with obliterative bronchiolitis.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap