Fibromodulin binds collagen type I via Glu-353 and Lys-355 in leucine-rich repeat 11

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Filter
    Doktorsavhandling (sammanläggning)

    Sökresultat