Fibromodulin-deficient Mice Display Impaired Collagen Fibrillogenesis in Predentin as well as Altered Dentin Mineralization and Enamel Formation.

Michel Goldberg, Dominique Septier, Åke Oldberg, Marian F Young, Laurent G Ameye

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Fibromodulin-deficient Mice Display Impaired Collagen Fibrillogenesis in Predentin as well as Altered Dentin Mineralization and Enamel Formation.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicine and Dentistry

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology