Field study on the regenerative capacity of three calcicolous lichen species damaged by snail grazing

Lars Fröberg, Anette Baur, Bruno Baur

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

10 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)491-493
TidskriftLichenologist
Volym38
Utgåva5
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik

Citera det här