Fighting Off Wound Pathogens in Horses with Honeybee Lactic Acid Bacteria

Tobias C. Olofsson, Éile Butler, Christina Lindholm, Bo Nilson, Per Michanek, Alejandra Vásquez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fighting Off Wound Pathogens in Horses with Honeybee Lactic Acid Bacteria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap