Figurative meaning in multimodal work by an autistic artist: a cognitive semantic approach

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Figurative meaning in multimodal work by an autistic artist: a cognitive semantic approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap