Fikon och fiktion : Livia, I, Claudius och bilden av den intrigerande kvinnan

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkPeer review

Sammanfattning

Antiken har alltid varit en tacksam tidsperiod för filmmakare. Men hur har antiken skildrats i olika tider och medier? I Svärd, sandaler och skandaler undersöker en rad skribenter från olika ämnen de uttryck antiken har tagit sig på film och i tv. Boken är den första i sitt slag på svenska.

I fem avdelningar behandlas relationen mellan den antika historien och dess sentida gestaltningar i rörliga bilder, alltifrån filmens tidiga glansdagar kring år 1900 till dagens tv-skildringar. Långt ifrån alltid är det historieskrivning eller litteratur om antiken som har bestämt hur epoken framställts i visuella medier. Till exempel har scenografi och kläder bidragit till att prägla föreställningar om vad som utmärkte antiken. Epoken har även använts i politiska och ideologiska syften. Exempelvis har Noa, Leonidas, Scipio Africanus och kung Arthur varit föremål för omtolkningar som syftat till att fylla dagspolitiska behov i fascismens Italien, efterkrigstidens USA eller det unga 2000-talets Storbritannien.

Svärd, sandaler och skandaler vänder sig främst till studenter och forskare i humanistiska ämnen som historia och arkeologi samt antik-, film- och religionsvetenskap, men är givetvis intressant för alla som är intresserade av hur dåtiden gestaltas i rörliga bilder.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationSvärd, sandaler och skandaler : antiken på film och i tv
RedaktörerIsak Hammar, Ulf Zander
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor55-67
ISBN (tryckt)9789144102535
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap
  • Historia
  • Filmvetenskap

Citera det här