Filantropi, socialt arbete och straff : hjälparbete med dömda 1800-2000

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

152 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I det tidiga 1800-talet började man resonera kring hjälpinsatser åt fängelsefångar. I mitten av samma
sekel började hjälpen och behandlingen skiljas ut från straffet, olika personer skötte olika uppgifter:
Fångvaktarna skötte straffet och föreningar behandlingen. Föreningarna var ett komplement till
fängelset vid cellfängelsereformen i mitten av 1800-talet I Sverige hade de bildats på statens initiativ,
men med förebild från kväkarnas verksamhet i England och uppburna av socialt etablerade borgare.
In på 1900-talet börjar det som kallas socialt arbete växa fram. Filantropins idéer ledde vidare till en
ny profession: socialarbetare. När lagstiftningar kring kriminalvård i frihet etablerades parallellt med
att det sociala arbetet växte kunde hjälpen och kontrollen, straffet och behandling utvecklas
tillsammans och det sociala arbetet blev en del av straffandet likväl som straffandet blev en del av det
sociala arbetet under välfärdsstatens era. I slutet av 1900-talet var det sociala arbetet så integrerat med
straffandet att nya former av hjälpinsatser istället kunde ses växa fram, bland annat i form av
självhjälpsrörelser.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikation"Kriminaliteten er ikke hva den var" - avviket i historisk lys : rapport fra NSfKs 42. forskerseminar, Bergen, Norge 2000
FörlagNordiska Samarbetsrådet för Kriminologi
Sidor174-179
ISBN (tryckt)87-987103-0-4
StatusPublished - 2000

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Citera det här