Filosofiska teorier om mänskliga rättigheter: en kritisk analys

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

I detta kapitel diskuteras kritiskt två relaterade tendenser i filosofiska teorier om mänskliga rättigheter. Den första handlar om synen på rättighetsinnehavaren. Mänskliga rättigheter har kommit att betraktas som något som människor ”har” och då uppstår frågan vad det är med människor som gör dem till rättighetsinnehavare. Ett vanligt svar är att människor besitter den moraliska värdighet som gör dem till rättighetsinnehavare i kraft av kognitiva och emotionella kapaciteter. Kapitlets analys visar att detta gör rättighetsskyddet svagast för några av de grupper som på grund av utsatthet för diskriminering och våld behöver det mest. Den andra tendensen som diskuteras är en teoretisk minimalism som präglar rättighetsfilosofi, med vilket avses en teoretisk norm om att rättighetsbegreppet bör begränsas på olika sätt. I kapitlet visas dels kvantitativa begränsningar på när en rätt till något anses tillfredsställd (”tillräcklighetsbegränsningen”), dels kvalitativa begränsningar på vad som alls räknas in bland de mänskliga rättigheterna (”relevansbegränsningen”). Analysen visar att det begränsade rättighetsbegreppet som ideal hänger ihop med tendensen att koppla rättighetsinnehav till kognitiva och emotionella kapaciteter. Det som blir kvar inom begränsningarna är det som anses betydelsefullt för den kapabla rättighetsinnehavare som man redan har konstruerat.
De problem som identifieras beror delvis på en faiblesse för så kallad idealteori. Om begreppet mänskliga rättigheter ska fungera för det vi behöver det till, nämligen som skydd mot förtryck, exploatering, diskriminering och våld, så behöver rättighetsteori vara av det slag som kallas icke-idealteori.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationMänskliga rättigheter i samhället
RedaktörerLena Halldenius, Malin Arvidsson, Lina Sturfelt
UtgivningsortMalmö
FörlagBokbox förlag
Kapitel2
Sidor35-54
Antal sidor20
ISBN (tryckt)9789186980702
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi

Fria nyckelord

  • mänskliga rättigheter
  • non-ideal theory
  • rättighetsinnehavare
  • ojämlikhet

Citera det här