Financial Bootstrapping as Relational Contract: Linking resource needs, bootstrapping behaviors, and outcomes of bootstrapping exchanges

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

133 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Financial Bootstrapping as Relational Contract: Linking resource needs, bootstrapping behaviors, and outcomes of bootstrapping exchanges”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap