Finding the neural correlates of consciousness will not solve all our problems

Morten Overgaard, Asger Kirkeby-Hinrup

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Finding the neural correlates of consciousness will not solve all our problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora