Fine-tuning the structure of glycosaminoglycans in living cells using xylosides

Andrea Persson, Ulf Ellervik, Katrin Mani

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fine-tuning the structure of glycosaminoglycans in living cells using xylosides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap