Finite boson and fermion systems under extreme rotation: edge reconstruction and vortex formation

Maria Toreblad, Yongle Yu, Stephanie Reimann, M. Koskinen, M. Manninen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Finite boson and fermion systems under extreme rotation: edge reconstruction and vortex formation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi