Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Finite element model of mechanical imaging of the breast”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science

Medicine and Dentistry