Finns det skillnader i kvinnliga och manliga teknologers inställning till samarbetslärande i matematikundervisningen?

Mario Natiello, Lena Zetterqvist

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

117 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Efter ett par terminers erfarenhets med en lättare variant av samarbetslärande inom matematikundervisningen på LTH, har försöket utvärderats via en enkät. I utvärderingen fokuserade vi på genusaspekten för att försöka ge svar till frågan om kvinnliga och manliga teknologer hade olika inställning till arbetssättet. Resultaten visar att det finns ett överlag positivt mottagande till metodiken bland alla studenter utan större skillnader mellan kvinnor och män. Examinationsresultaten tycks förbättras, om än marginellt, med den nya undervisningssättet.
Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor15
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Citera det här