FIR Stabilization in Discrete One-Sided Model-Matching Problems

Yaron Levinson, Leonid Mirkin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2990-2992
TidskriftAutomatica
Volym48
Nummer11
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reglerteknik

Citera det här