Fire behaviour of selected polymeric materials: Numerical modelling and validation using microscale and bench scale test methods

Abhishek Bhargava

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

293 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fire behaviour of selected polymeric materials: Numerical modelling and validation using microscale and bench scale test methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap