Fire behaviour of selected polymeric materials: Numerical modelling and validation using microscale and bench scale test methods

Abhishek Bhargava

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

293 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat