Fires in Narrow Construction Cavities: Fire Dynamics and Material Fire Performance

Karlis Livkiss

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

580 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fires in Narrow Construction Cavities: Fire Dynamics and Material Fire Performance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi