Fires in Narrow Construction Cavities: Fire Dynamics and Material Fire Performance

Karlis Livkiss

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

580 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat