First case of type E wound botulism diagnosed using real-time PCR.

Ingrid Artin, Per Björkman, Jonas Cronqvist, Peter Rådström, Elisabet Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat