First measurements of the omega–meson production at RHIC by PENIX.

V. Ryabov, Hans-Åke Gustafsson, Eva Haslum, Anders Oskarsson, Ingvar Otterlund, Sarah Rosendahl, Evert Stenlund, Henrik Tydesjö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)735
TidskriftNuclear Physics A
Volym774
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Citera det här