First-principle investigation of doping effects on mechanical and thermodynamic properties of Y2SiO5

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”First-principle investigation of doping effects on mechanical and thermodynamic properties of Y2SiO5”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Material Science