Fish and Ships in the Baltic Sea - Prices, Demand and Management

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

106 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fish and Ships in the Baltic Sea - Prices, Demand and Management”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi