Fishing for nutrients – economic effects of fisheries management targeting eutrophication in the Baltic Sea

Rasmus Nielsen, Ayoe Hoff, Staffan Waldo, Cecilia Hammarlund, Jarno Virtanen

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  7 Citeringar (SciVal)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Fishing for nutrients – economic effects of fisheries management targeting eutrophication in the Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Affärsverksamhet och ekonomi

  Mark- och miljövetenskap