Fishing for ways to thrive: Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1110 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fishing for ways to thrive: Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap